Изомикс ЕООД

е създадена  през 2014г. Ние сме млада и бързо развиваща се фирма с основен предмет на дейност проектиране, доставка и монтаж на хидроизолации и покривни системи на сгради и съоръжения. Гаранционен и извънгаранционен сервиз. Реновиране на плоски и скатни покриви.Хидроизолиране на  фундаменти, паркинги, басейни, резервоари, мостове и т.н. Също така фирмата предлага доставка  и монтаж на ПВЦ  настилки и саморазливни  полимерни подови покрития .  Изомикс ЕООД си сътрудничи с фирми, доказали своя опит и професионализъм на пазара. Във фирмата е ангажиран екип от специалисти с дългогодишен опит на редица стратегически обекти. Притежаваме цялото необходимо напълно комплектовано оборудване за дейностите ни. Стараем се да даваме на нашите партньори решения в кратки срокове с качествени материали.