1

ПЛОСКИ ПОКРИВИ

 • БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 • PVC / TPO МЕМБРАНИ

2

СКАТНИ ПОКРИВИ

 • БИТУМНИ КЕРЕМИДИ
 • 3D РОЛОННИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 • ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ

3

ИНЖЕНЕРНИ СЪОРАЖЕНИЯ

 • МОСТОВЕ
 • ФУНДАМЕНТИ
 • ПАРКИНГИ
 • ТУНЕЛИ

4

РЕНОВИРАНЕ

 • БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 • ПРОМАЗНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ